Aktuality

Ilustrační foto: Filip Žáček s dcerou
19.02.2018

Do škol se letos investují značné částky. Nakolik je významná finanční pomoc z  dotačních titulů?

Finanční podpora z dotačních titulů znamená pro mnoho plánovaných akcí zelenou, protože bez vícezdrojového financování by bylo náročné řadu z nich realizovat. Evropské, ale i národní dotace tak napomáhají k realizaci řady smysluplných projektů, které nakonec ocení především žáci našich škol.

Daří se dodržovat harmonogram stavebních prací dle plánu, tak aby se provoz...

Ilustrační foto: Filip Žáček s dcerou

Do škol se letos investují značné částky. Nakolik je významná finanční pomoc z  dotačních titulů?

Finanční podpora z dotačních titulů znamená pro mnoho plánovaných akcí zelenou, protože bez vícezdrojového financování by bylo náročné řadu z nich realizovat. Evropské, ale i národní...

Věžička radnice

Třináct ozdobných věžiček a vikýřů na severní straně radnice nyní prochází postupnou rekonstrukcí. Nejvyšší z nich, sedmnáctimetrovou věžičku, která zdobí střed střechy, začali řemeslníci demontovat právě dnes.

Práce navazují na opravu historických střešních krovů a krytiny. V této...

Foto z otevření nových učeben

Na olomoucké Fakultní základní škole Hálkova skončily stavební práce. Škola začne používat novou jídelnu pro šest stovek strávníků s kapacitou 124 míst a od pololetí i čtyři zcela nové odborné učebny pro 92 žáků. Vyučovat se v nich bude přírodověda, informatika, vlastivěda i dílny. Nový...

Přestřižení pásky při otevírání nového infocentra

Informační centrum v podloubí radnice změnilo svou dispozici a zvětšilo se na úkor jedné z kanceláří. V infocentru zůstaly zachovány všechny služby včetně informačního kiosku Europe Direct. Ten se nyní vyjímá svým netradičním kulatým vzhledem. Zůstal zde i oblíbený automat na tvarůžky, který...

Letecký pohled na město Olomouc

Vyšší příjmy, větší výdaje do údržby ulic i zeleně, MHD, více oprav komunikací a mostů, nové investice do škol a sportu a také snížení zadlužení. To jsou některé z tváří rozpočtu pro rok 2018, který schválili zastupitelé města Olomouce. Rozpočet bude vyrovnaný.

Příjmová kapitola rozpočtu...

Voda tekoucí z kohoutku - ilustrační foto

Obyvatelé Olomouce i okolních měst a obcí v příslušné tarifní oblasti si v příštím roce za vodné a stočné nepřiplatí. Město Olomouc se s provozovatelem společností Moravská Vodárenská, a.s. dohodlo na fixaci ceny vodného a stočného na úrovni roku 2017.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo...