Zahájení školního roku jsem spojil s vyhlášením výtvarné soutěže

Slavnostní zahájení školního roku přineslo letos v ZŠ Mozartova ještě jednu neobvyklou novinku – se začátkem prvního pololetí začala i celoškolní výtvarná soutěž. A s ní také těšení školáků na zbrusu nové školní hřiště.

Obě záležitosti spolu úzce souvisí. Během tohoto školního roku totiž projde zcela zásadní rekonstrukcí zdejší školní hřiště. „Fakticky půjde o úplně nové víceúčelové hřiště pro sport i volný čas dětí, které vznikne na místě dnešního nevyhovujícího areálu,“ popisuje investiční náměstek primátora Filip Žáček. Výtvarná soutěž, do níž se postupně zapojí všichni žáci školy, má přitom výstižné téma – Hřiště mých snů. Školáci budou kreslit návrhy nejlepších dětských hřišť.

Chtěli bychom, aby děti žily přípravou nového hřiště, aby je to od začátku co nejvíce nadchlo,“ vysvětluje motiv pro vyhlášení soutěže náměstek Žáček, který přišel školákům představit novou soutěž spolu s náměstkem Martinem Majorem. Nejpovedenější díla z celoškolní soutěže budou vystavena v objektu školy, z nich pak budou vybráni dva vítězové, které čeká věcná cena, každý dostane od jednoho z náměstků nový tablet.

Rekonstrukce hřiště ZŠ Mozartova představuje výraznou rekonstrukci starého nevyhovujícího školního hřiště. Místo nynější živičné herní plochy vznikne velké víceúčelové hřiště s umělým povrchem. V prostoru hřiště vzniknou i další objekty, jako například malé víceúčelové hřiště, běžecká dráha a dráha s doskočištěm pro skok daleký, hrací plocha pro petangue a kuličky, plocha pro kreslení na chodník, stůl pro stolní tenis a mnoho dalších herních prvků pro vyžití dětí. Vykácena bude nynější zeleň, která je rovněž v nedobrém stavu, případně překáží stavbě, místo ní je do projektu zahrnuta i intenzivní výsadba zeleně nové. „Nejde jen o sportoviště, hřiště bude využívat pro hraní a odpočinek také školní družina, kde máme více než dvě stovky dětí,“ říká ředitel ZŠ Mozartova Zbyněk Kundrum. V odpoledních hodinách hřiště může využívat i veřejnost.

Předpokládané náklady jsou 8,7 milionu korun včetně daně. Nyní probíhá stavební řízení, kterému předcházelo zajištění územního souhlasu. Vše začne v říjnu kácením starých dřevin, které jsou ve špatném stavu. Vlastní stavba by měla být dle předpokladu zahájena v březnu a dokončena v červnu. Právě při dokončení stavby a předání areálu školákům se odehraje i vyhlášení výsledků výtvarné soutěže včetně předání slíbených odměn.

Zdroj: www.olomouc.eu (kráceno)

Zahájení školního roku