Z mé práce: Vojenská nemocnice chce obnovit Prelátskou zahradu, město poskytne pozemky

Prelátskou zahradu, rozlehlý parkově upravený areál barokního původu, chce obnovit vedení Vojenské nemocnice Olomouc, která sídlí v bývalém klášteru Hradisko.

Někdejší Prelátská zahrada, která dnes není využívána, je součástí Národní kulturní památky Klášterní Hradisko a je obklopena původní barokní zdí, která vyžaduje nemalé investice. Zeď i zahrada jsou majetkem města Olomouce. Vedení nemocnice proto nabídlo vedení města projekt, jehož cílem je rekonstrukce původní barokní zdi zahrady a v jejich někdejších prostorách vytvořit zázemí pro pacienty a další potřeby nemocnice.

Žadatel, tedy státní příspěvková organizace Vojenská nemocnice Olomouc chce využít výhodné možnosti získání finančních prostředků od ministerstva obrany na financování svého záměru. Jen s dotací by byla schopna uskutečnit rekonstrukci rozlehlého areálu, jejíž náklady jsou odhadovány na 18 milionů korun a také obnovu obvodové barokní zdi, kdy předpoklad nákladů na její opravu se blíží ke 12 milionům korun. Ta v některých úsecích musí být dokonce nově zbudována. „Realizace tohoto záměru má velmi vysokou finanční náročnost a současně je nutné dodržet striktní požadavky na rekonstrukci národní kulturní památky, tudíž je nynější příležitost k rekonstrukci jedinečnou příležitostí k revitalizaci celého areálu,“ uvedl majetkoprávní náměstek primátora Filip Žáček. „Jedná se o majetek, který nemá pro město využití a je logickou součástí areálu Hradiska, který dnes využívá vojenská nemocnice. Převodem majetku se tak vytvoří podmínky pro další etapu revitalizace této jedinečné olomoucké kulturní památky a naváže tak na již úspěšně realizované rekonstrukce v jejím areálu, které ji postupně vrací původní podobu,“ upřesnil Filip Žáček.

Součástí rekonstrukce zahrady je využití prostor pro pacienty nemocnice i její návštěvníky. Na rozlehlém území bývalé zahrady by tak mohla dle plánů nemocnice vzniknout například relaxační odpočinková zóna pro pacienty sousední léčebny dlouhodobě nemocných či sportoviště pro další pacienty nemocnice. Předmětný záměr žadatele musí respektovat náročné podmínky dané územním plánem a důležité bude, jak se mu podaří vyhovět požadavkům orgánů památkové péče.

S ohledem na výši předpokládaných investic ze strany nemocnice nejen do barokní zdi, ale celého areálu doporučila městská rada zastupitelstvu, aby byl majetek prodán Vojenské nemocnici Olomouc s výraznou slevou, tedy za částku 5 milionů korun, která respektuje finanční možnosti žadatele.

Zdroj: www.olomouc.eu

Klášterní Hradisko