Z mé práce: Rekonstrukce ulice 1. máje vrací tramvaje do centra Olomouce

Po sedmi měsících náročné práce se vrací doprava do centra Olomouce, na nejstarší část olomouckých tramvajových tratí. Rekonstrukce komunikace, chodníků a tramvajové trati v ulici 1. máje byla nejvýznamnější investiční akcí statutárního města Olomouce do dopravní infrastruktury v posledních letech. Veřejnost teď získává zpět oblíbenou a pohodlnou formu hromadné dopravy, navíc v bezpečnější a rychlejší podobě. Samozřejmostí při rekonstrukci této významné komunikační tepny byla i kompletní rekonstrukce inženýrských sítí, chodníků a mobiliáře.

K rekonstrukci ulice 1. máje radnice přistoupila především kvůli nevyhovujícímu stavu staré tramvajové trati. „Rekonstrukce ulice 1. máje byla dlouho připravovaným krokem, který byl pro další fungování dopravy ve městě zásadní. Bez rekonstrukce by zde musel brzy tramvajový provoz skončit,“ řekl investiční náměstek primátora Filip Žáček. Jak dodal, poslední půlrok v praxi potvrdil důležitost ulice pro celé město. „Samotná výluka a dočasná dopravní omezení během rekonstrukce jasně ukázaly, jak významná tato část sítě pro dopravu v Olomouci je.“

Stavba začala 7. dubna a hotové dílo bylo předáno 21. listopadu 2017. V průběhu těchto sedmi měsíců byl kompletně vyměněn celý kolejový svršek, nové koleje byly uloženy do speciálního lože, které dovoluje výrazně bezpečnější a tedy i rychlejší a tišší provoz tramvají, uskutečnila se rekonstrukce inženýrských sítí, zcela nové jsou povrchy komunikace i chodníků a ve prospěch chodců se změnil i poměr plochy silnice a chodníků. Součástí rekonstrukce byl i pečlivý archeologický průzkum, jehož výsledky zásadně přispěly k doplnění některých kapitol v historii města Olomouce. Nejvýznamnějším nálezem byly rozsáhlé pozůstatky Hradské brány, kterou bude nyní veřejnosti připomínat bronzový model brány na žulovém podstavci, a dále množství nálezů z doby Velkomoravské říše či například barokní kanalizace. Hradskou bránu bude připomínat také speciální 360stupňové video, zachycující odkryté základy této stavby. Video bude umístěno na webových stránkách města.

Přes čtyři stovky metrů dlouhý úsek nejstarší části olomoucké tramvajové sítě patří současně k nejdůležitějším dopravním tepnám ve městě. Rekonstrukce byla organizačně velmi náročná a vynutila si rozsáhlá opatření v systému individuální i hromadné dopravy. Město se snažilo po celou dobu pravidelně informovat veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv i speciální webové stránky a také komunikovat s obyvateli dotčené lokality či s podnikateli, kteří zde mají provozovny.

Zdroj: www.olomouc.eu