Z mé práce: Mateřská škola získá teplejší kabát

Zatímco děti jsou na prázdninách, na budově Mateřské školy v Rožňavské ulici vyrostlo lešení. Školka bude v následujících několika měsících procházet úpravou pláště, konkrétně druhou etapou energeticky úsporných opatření. Nejnáročnější část prací se odehraje ještě do konce prázdnin.

Na komplexu mateřské školy se chystá zateplení vnějšího pláště a také střech jednotlivých pavilonů. Současně je potřeba provést také větrání vnitřních prostor. Na budovách už naopak není třeba vyměňovat okna, to bylo provedeno v první etapě energetických opatření.

Jak sladit stavební práce s chodem školky? „Snažili jsme se uzpůsobit harmonogram stavebních prací provozním potřebám mateřské školy. Práce, které zasahují i do vnitřních prostor budov, se odehrají do konce srpna, poté už děti mohou do školky nastoupit a práce budou pokračovat jen na vnějších částech objektů,“ vysvětlil investiční náměstek primátora Filip Žáček. I od září, tedy po nástupu dětí do školky, budou pro stavební firmu platit některá přísnější pravidla a omezení. Například v době odpoledního klidu, kdy děti ve školce spávají, nesmí probíhat venku žádné hlučné práce. Předpokládaný termín dokončení je počátek prosince 2017.

Celkové náklady na prováděná energetická opatření jsou 16,7 milionu Kč včetně DPH. S touto nákladnou investicí městu pomůže dotace ve výši 40 procent způsobilých výdajů z Operačního programu životní prostředí. Z vlastních zdrojů tedy město uhradí 13,3 milionu korun, k čemuž z dotace přidá zbývajících přibližně 3,4 milionu korun.

Zdroj: www.olomouc.eu, ilustrační foto

Filip Žáček s dětmi