Z mé práce: Investujeme do nejmodernějších technologií

Investici v hodnotě 19,4 milionu korun dokončuje v těchto dnech statutární město Olomouc v areálu čistírny odpadních vod (ČOV) na Nových Sadech. Rekonstrukce dmýchárny včetně rozvodny, která byla již na hranici technické životnosti a energetické hospodárnosti, skončí v průběhu prosince tohoto roku.

Dmýchárna je zdrojem kyslíku pro aktivační linku čističky. „Původní dmychadla pracovala nepřetržitě od roku 1995, kdy byla uvedena do provozu zrekonstruovaná a rozšířená čistírna odpadních vod. Po dvaadvaceti letech nepřetržitého provozu se technologie, elektrotechnická část a také vzduchotechnika dmýchárny dočkaly zasloužené obnovy,“ uvedl investiční náměstek primátora Filip Žáček. Rekonstrukcí dojde jednoznačně ke snížení spotřeby elektrické energie a tím i ke snížení provozních nákladů. Dmýchárna bude vybavena nejlepší dostupnou technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod. „Celkově je dmýchárna schopna dodat téměř 40 tisíc metrů krychlových vzduchu za hodinu. Aktivace po rekonstrukci je dimenzovaná na maximální zatížení ČOV pro ekvivalent 259 500 obyvatel,“ upřesňuje náměstek Žáček.

Město do akcí spojených s obnovou a rozvojem vodohospodářské infrastruktury letos investovalo více než 145 milionů korun. Kromě akcí zařazených do plánu městských investic realizoval opravy za 20 milionů rovněž provozovatel, tedy Moravská vodárenská.

Zdroj: www.olomouc.eu

Filip Žáček v areálu ČOV na Nových Sadech