Z mé práce: Další dvě ulice se dočkají rekonstrukce

Kompletní rekonstrukcí kanalizace a vodovodu projdou v příštím roce Švédská a Pešinova ulice v Olomouci. Po obnově infrastruktury pokryje komunikace v ulicích také nový asfalt. Radní města dali zelenou zahájení výběrových řízení na tyto investiční akce.

„Plán investic v části infrastruktury týkající se vodovodů a kanalizací doznal změn. Rozhodli jsme se, že už nyní zahájíme zadávací řízení na projekčně připravené akce, které se týkají obnovy vodohospodářské infrastruktury s termínem realizace v příštím roce,“ objasnil rozhodnutí investiční náměstek primátora Filip Žáček. K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili i díky aktuální úspoře v investičním rozpočtu, které se podařilo dosáhnout při veřejných soutěžích.

V příštím roce by se tak ve Švédské ulici v centru města měla rekonstruovat kanalizace a vodovod. Nové podoby se po opravě infrastruktury dočká následně i komunikace, kterou pokryje nový povrch. Předpokládané náklady na kompletní rekonstrukci ulice jsou ve výši 8 milionu korun. Celková rekonstrukce kanalizační stoky a komunikace čeká také Pešinovu ulici v Hejčíně, kde jsou náklady na obnovu předpokládány okolo 10 milionů. Obě investice by mohly být v příštím roce zahájeny v jarním období a ukončeny již během letních měsíců.

Zdroj: www.olomouc.eu

Další dvě ulice se dočkají rekonstrukce