Z mé práce: Části radniční střechy se datují do roku 1503 

Pozoruhodné detaily ze stavební historie olomoucké radnice odhaluje rekonstruovaná střecha. Odborná expertíza, kterou si nechalo zpracovat město Olomouc, vydává nová a na rok přesná data i další zajímavé informace o historii této nemovité kulturní památky. Aktuální zjištění popisuje dendrochronologická laboratoř DendroLab Brno, která při analýze dřeva z trámů použila komplexní kombinaci tradičních i moderních datovacích metod. 

Počátky budovy radnice spadají do začátku 15. století. Dochovaná konstrukce střešních krovů je složena z jedlového a smrkového dřeva, které pochází z různých staletí a z různých fází budování a přestaveb radnice. „Prokazatelně nejstarší části střechy budovy jsou datovány k samému začátku 16. století. Podle nového odborného posudku, vypracovaného v květnu letošního roku, posloužily jako materiál pro nejstarší střešní trámy jedle pokácené na Moravě,“ popsal informace z odborné expertizy investiční náměstek Filip Žáček.

„Vyhodnocené konstrukční prvky, náležící původním částem krovů radnice, byly zhotoveny z jedlí pokácených v letech 1503 – 1505. Upravená část krovu nad severním křídlem byla zhotovena z jedlí a smrků pokácených v letech 1899 - 1903. Vyhodnocené prvky vložených stojatých stolic byly zhotoveny z jedlí a smrků pokácených v letech 1802 – 1803,“ uvádí v expertíze dendrolog Tomáš Kyncl. Prvky valby na nároží západního a severního křídla byly zhotoveny z jedlí a smrků pokácených v letech 1739 - 1740. Valba jižního křídla budovy radnice byla pořízena z jedlí a smrků pokácených v letech 1860 - 1861. „Datované opravy krokví byly zhotoveny z jedlí a smrků pokácených v letech 1899 – 1900,“ vysvětluje data dendrolog Kyncl. 

„Výsledky expertizy dendrologů jasně potvrzují, že rekonstrukce střechy olomoucké radnice je zcela mimořádnou investiční akcí. Střecha o ploše více než 2 tisíce metrů čtverečních náleží k největším a historickým významem k nejhodnotnějším střechám v Olomouci,“ komentoval renovaci, která probíhá pod důsledným dohledem památkářů, primátor Antonín Staněk.

Na sedlové střeše radnice, kterou dosud pokrývala pálená skládaná prejzová krytina, pracují stavební dělníci od letošního ledna. Důvodem pro začátek náročných oprav bylo zjištění, že krytina byla nesprávně položená a příčinou zatékání do střechy byl i špatný stav samotných tašek. V dobrém stavu nebyly ani krovy. Podezření na jejich poškození hmyzem a dřevokaznými houbami se potvrdilo, když se v severozápadní části krovu objevila ve stropních trámech dřevomorka. „S ohledem na to musela stavební firma změnit původně plánovaný harmonogram a práce se přesunuly i na další části střechy. Postupně bylo postaveno lešení po celém obvodu radnice tak, aby práce mohly pokračovat a bylo možné dodržet termín dokončení stavby, který je plánován na listopad letošního roku,“ objasnil investiční náměstek Filip Žáček. 

V současné době se stavební firmě podařilo dokončit přezdění říms a tesařské práce v jihovýchodním a jihozápadním prostoru střechy. Na těchto částech střechy tak mohou aktuálně probíhat i pokrývačské práce. Současně s tím probíhá statické zajištění říms v severovýchodní části a tesařské práce se přesouvají i na severozápadní část krovu. Na pultové střeše u atria pokračují klempířské a pokrývačské práce. Do konce června má stavební firma staticky zajistit také dva nejvíce dřevomorkou napadené stropní trámy. 

Privilegium vybudovat radnici a kupecký dům udělil Olomouci už král Přemysl Otakar II. v roce 1261. Měšťané ale dlouho používali provizorní radnici na Předhradí. Teprve když roku 1378 udělil městu obdobné privilegium markrabě moravský Jošt, byl položen základní kámen radnice na Horním náměstí. V letech 1410 – 1411 byla první radnice, převážně dřevěná, dostavěna. Tu ovšem roku 1417 zničil požár, a roku 1420 začala stavba kamenné budovy. 

Zdroj: www.olomouc.eu