Věžičky na olomoucké radnici procházejí nutnou rekonstrukcí

Třináct ozdobných věžiček a vikýřů na severní straně radnice nyní prochází postupnou rekonstrukcí. Nejvyšší z nich, sedmnáctimetrovou věžičku, která zdobí střed střechy, začali řemeslníci demontovat právě dnes.

Práce navazují na opravu historických střešních krovů a krytiny. V této souvislosti se do jedné z věžiček vrátí i tubus s archivními materiály, který byl ve střešní konstrukci radnice uložen přes tři století. Tubus bude doplněn i aktuálními dokumenty a odkazem naší doby příštím generacím Olomoučanů.

„Opravy věžiček nebyly součástí rekonstrukce střechy. Teprve při bližším posouzení, které umožnila až práce na lešení v bezprostřední blízkosti těchto ozdobných stavebních prvků, se ukázala jejich oprava jako potřebná a vhodná,“ vysvětlil investiční náměstek primátora Filip Žáček. Proto byla následně rekonstrukce těchto prvků schválena vedením města a navázala bezprostředně na opravy střechy. Řemeslníci teď postupně demontují starou krytinu, mění bednění, opravují tesařské konstrukce, dřevěné prvky ošetřují fungicidním postřikem a ocelové hrotnice opatřují antikorozním nátěrem.

Na střeše severní strany radnice je celkem třináct menších vížek a vikýřů. Větší část těchto prvků na radnici přibyla až při poslední velké přestavbě na počátku 20. století, kdy dekor průčelní fronty navrhoval vídeňský architekt Georg Berger. Při rekonstrukci štíhlých věžiček tesaři a klempíři v maximální možné míře využívají prvky původních konstrukcí. Vížku, která je umístěna nad orlojem, rekonstruují řemeslníci na dlažbě Horního náměstí. „Chtěli jsme dát zájemcům příležitost, aby si mohli prohlédnout práci řemeslníků, restaurujících věžičky tradičními postupy,“ dodal náměstek Filip Žáček. Teprve po dokončení bude vížka v kompletním stavu vyzvednuta na střechu. Ostatní prvky včetně nejvyšší z věžiček řemeslníci rekonstruují přímo na jejich místě na střeše. Všechny práce probíhají pod dohledem památkářů.

Právě ve věžičce nad orlojem byl vloni objeven tubus, který obsahoval desítky zajímavých dokumentů. Nejstarší z nich pocházely z počátku 18. století, nejmladší pak ze šedesátých let 20. století. Objev tohoto odkazu zaujal i odbornou veřejnost, analýzu a odborné ošetření nalezených dokumentů provedli zkušení historici ze Státního okresního archivu Olomouc.

Investorem rekonstrukce střechy radnice i samotných věžiček je statutární město Olomouc. K realizaci projektu přispěla i dotace z prostředků ITI Olomoucké aglomerace.

Zdroj: www.olomouc.EU 

Věžička radnice