Škola na Hálkově ulici má nové učebny a jídelnu

Na olomoucké Fakultní základní škole Hálkova skončily stavební práce. Škola začne používat novou jídelnu pro šest stovek strávníků s kapacitou 124 míst a od pololetí i čtyři zcela nové odborné učebny pro 92 žáků. Vyučovat se v nich bude přírodověda, informatika, vlastivěda i dílny. Nový dvoupodlažní objekt je obdélníkového půdorysu s plochou střechou a zastavěnou plochou 391 metrů čtverečních. V přízemí je umístěna jídelna s výdejnou stravy, mytím nádobí, přípravnou a zázemím pro zaměstnance. V druhém patře učebny.

Stavební práce začaly v lednu loňského roku. Rozsahem se jednalo o největší městskou investici v oblasti školství pro rok 2017. „Celkové náklady na nové křídlo školy a jídelnu přesáhly dvacet jedna milionů korun. Po základní škole v Nemilanech jde o jednu z největších investic města do školství v posledních letech,“ potvrdil investiční náměstek primátora Filip Žáček. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činila 14 milionů korun.

FZŠ Hálkova může mít až 570 žáků, kvůli nedostatku učeben a zastaralé jídelně ji ale k dnešnímu dni navštěvuje o třicet dětí méně. Jedná se o školu s rozšířenou výukou cizích jazyků a s třídami pro mimořádně nadané děti. Angličtina se zde vyučuje od první třídy, v šesté třídě se druhým jazykem stává němčina, francouzština nebo ruština.

"Realizovaný projekt ve škole na Hálkově ulici je výsledkem dlouhodobé snahy současného vedení města průběžně investovat do zkvalitnění nejen výukových prostor ve školských zařízeních. Nemalou pozornost věnujeme i mateřinkám, kde se snažíme především o rozšiřování jejich kapacit," doplňuje náměstek Žáček, který společně s primátorem Antonínem Staňkem věnoval škole osobní dárek do nové vlastivědné učebny v podobě portrétu J. A. Komenského.

 

Foto z otevření nových učeben