Řekli jsme jasně, jak si představujeme další nakládání s vodou

Zástupci všech stran a hnutí, které jsou členy Zastupitelstva města Olomouce, podepsali společnou deklaraci týkající se strategických priorit pro budoucí nakládání s pitnou vodou v Olomouci. Společný zájem není vymezen politicky a zahrnuje konsensus současné koalice i stran, které nejsou zastoupeny v městské radě.

Cílem deklarace je jasné stanovení strategických cílů, jaké by město mělo mít v budoucnu při nakládání s vodou jako strategickou a životadárnou surovinou. „Všechny politické strany a hnutí se jednoznačně shodly na tom, že by v brzké budoucnosti, v řádu několika let, mělo dojít k převzetí provozování vodovodů a kanalizací od nadnárodní společnosti do rukou subjektu vlastněného městem, respektive veřejným sektorem a naší snahou je tento proces co nejdříve nastartovat,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

Ve společném prohlášení všechny politické subjekty deklarují snahu o zachování jednotné a sociálně únosné regionální ceny pro vodné a stočné, zajištění zdrojů pro financování obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury, zpětné investování výnosů z vodného a stočného do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury, využití čerpání evropských i národních dotací a zvyšování kvality standardů provozu vodohospodářské infrastruktury včetně investic do nových technologií.

Voda byla v uplynulých letech často důležitým tématem debat a rozhodnutí. „V tomto ohledu bylo mnohé odpracováno, což mohli pocítit i samotní spotřebitelé. Obyvatelům Olomouce ale i okolních měst a obcí se například letos nezvedla cena vodného ani stočného o plánované 2 koruny za kubík,“ zdůraznil majetkoprávní náměstek primátora Filip Žáček, který společně s primátorem města tato jednání s provozovatelem z pověření Rady města Olomouce vedl. Výsledek fixace ceny byl založen na vyjednávání vedení města, jakožto vlastníka vodohospodářské infrastruktury, se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a. s., která je v pozici jejího provozovatele.

„Jde o jedinečný politický konsensus. Před stávající samosprávou, ale i před příštím zastupitelstvem, které vzejde z podzimních komunálních voleb, nyní stojí úkol jak cíle této deklarace postupně naplnit,“ uzavřel primátor Antonín Staněk.

Zdroj: www.olomouc.eu

Filip Žáček mluví na jednání o vodě