Olomouc má rozpočet na rok 2018. Peníze budou ve městě vidět!

Vyšší příjmy, větší výdaje do údržby ulic i zeleně, MHD, více oprav komunikací a mostů, nové investice do škol a sportu a také snížení zadlužení. To jsou některé z tváří rozpočtu pro rok 2018, který schválili zastupitelé města Olomouce. Rozpočet bude vyrovnaný.

Příjmová kapitola rozpočtu pro rok 2018 počítá s částkou 2,45 miliardy korun. To je zhruba o 190 milionů korun více než v roce 2017. Nárůst této položky je tvořen jak nárůstem příjmů ze sdílených daní, tak i z daně z hazardu a poplatky. Vyšší jsou také předpokládané státní dotace na mzdové výdaje, což plyne z nové zákonné úpravy.

Zvýšení výdajů se viditelně projeví například na údržbě města či v městské hromadné dopravě, protože se o 53 milionů korun zvyšuje celková hodnota objednávky veřejných služeb. V případě dopravní obslužnosti půjde o navýšení o zhruba 26 milionů korun. To jsou prostředky, určené pro různé dopravce, kteří v Olomouci zajišťují hromadnou dopravu. V kapitole opravy, údržba komunikací, veřejná osvětlení, péče o vzhled obcí a zeleň a svoz komunálního odpadu bude investováno zhruba o 14 milionů korun více.

„Občané se v příštím roce dočkají zlepšení stavu řady komunikací či například zastávek MHD. Na velké opravy komunikací včetně zastávek počítáme s částkou téměř 22,5 milionu korun,“ uvedl primátor Antonín Staněk. „K tomu navíc budeme pokračovat v průběžných opravách lávek a mostů, na což je v rozpočtu vyčleněna částka 12,2 milionu korun.“ Jak primátor dodal, výběr toho, které opravy se uskuteční, se do značné míry řídí požadavky občanů. „Realizaci jednotlivých oprav doporučují městu komise městských částí,“ vysvětlil primátor Staněk. Opravovat se tak bude například v ulicích Dvořákova, Dobnerova, Hanácká, Havlíčkova či třída Svornosti, v plánu jsou i mosty přes Mlýnský potok z ulice V Kotlině, most přes Hamerský náhon v ulici Jaselské, lávka přes Mlýnský potok u tržnice a lávka přes Mlýnský potok z Bezručových sadů do Botanické zahrady. Veřejnost se dočká také kompletní rekonstrukce podchodu pod Brněnskou ulicí k fakultní nemocnici.

Například odbor školství bude v příštím roce disponovat částkou o 12 milionů korun vyšší než letos. Dětem udělají radost i investice do dětských hřišť – v rozpočtu je částka 2,38 milionu korun, určená pro modernizaci dětských hřišť Na Vozovce, Ječmínkova, Jílová a Synkova a také hřiště v Michalském stromořadí pro děti s pohybovým omezením.

S většími prostředky bude hospodařit také většina příspěvkových organizací města, polepší si například Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie, Zoologická zahrada Olomouc či Hřbitovy města Olomouce. Celkově u těchto organizací dojde k navýšení o 32 milionů korun.

Charakter plánovaných investic vychází z dlouhodobých priorit vedení města. „Finance budeme směřovat napříč jednotlivými částmi města a počítá se i s pokračováním strategické investice v podobě prodloužení tramvajové tratě na Povel a Nové Sady,“ upřesnil investiční náměstek Filip Žáček. Olomoučané se tak dočkají dalších investic do přechodů, cyklostezek, základních a mateřských škol nebo dětských hřišť. „Na své si přijdou také olomoučtí dobrovolní hasiči, které čeká v příštím roce výstavba nové hasičské zbrojnice ve Chválkovicích,“ dodal Filip Žáček.

Město v příštím roce splatí další část svých závazků. V roce 2017 činila celková zadluženost cca 1 944 341 000 korun, v roce 2018 to bude 1 845 416 000 korun, tedy o zhruba 99 milionů korun méně.

Zdroj: www.olomouc.eu (kráceno)

Letecký pohled na město Olomouc