O návštěvě Prezidenta Osvoboditele na Olomoucku v roce 1921 s náměstkem primátora Filipem Žáčkem

V sobotu 23. září v 15 hodin se uskuteční na vrchu Hradisko u Velkého Týnce na Olomoucku již tradiční setkání k výročí návštěvy T. G. Masaryka na Olomoucku ve dnech 18. a 19.  září roku 1921, které pořádá obec Velký Týnec ve spolupráci s neziskovou organizací Iniciativa pro podporu vypálených obcí. Na podrobnosti jsme se ptali jednoho z organizátorů akce náměstka olomouckého primátora a předsedy Iniciativy Filipa Žáčka. 

Proč je podle Vás tak důležité si tuto návštěvu prezidenta Masaryka i dnes připomínat?

Především proto, že pan prezident Masaryk je dodnes pomyslným zosobněním státní ideje, na které stojí i naše současná republika a hrdě se k ní hlásíme. Čím dál častěji jsem přesvědčen, že si musíme základní kameny, na nichž staví naše demokracie, připomínat, a to i prostřednictvím akcí, jako je tato. Hlavně našim dětem. Dalším důvodem je, že zmíněná návštěva po sobě zanechala právě u Týnce i hmatatelnou stopu.

Můžete přiblížit jakou?

Ony jsou v podstatě dvě. Tou první je památník osvobození na vrchu Hradisko nedaleko obce s úžasným výhledem na Olomouc, který byl odhalen právě prezidentem Masarykem za účasti dalších osobností 18. září 1921. Připomíná nejen místní oběti obou světových válek, ale i vznik samostatného Československa. Druhým je památný kámen odkazující na tuto návštěvu v její bezprostřední blízkosti, na němž jsme před několika lety společně s obcí a někdejším senátorem Martinem Tesaříkem nechali obnovit zašlý nápis. V současné době tvoří vrch Hradisko jedinečnou klidovou zónu jen několik kilometrů od Olomouce dotvořenou parkovou úpravou.

A jak na Vás osobně toto místo působí? Svým způsobem z něj dýchá zvláštní genius loci.

Coby občana mě při každé návštěvě nutí k zamyšlení nad základními hodnotami naší společnosti. Vždy si uvědomím, s jakou hrdostí budovali naši předkové v roce 1918 národní stát, jenž se stal rovnocenným partnerem ostatním tradičním demokraciím Evropy a přál bych si, aby toto pokračovalo i v budoucnu. Působí na mě velmi pozitivně i jako na otce od rodiny, protože jde o jedno z těch míst, kam se rádi s manželkou a naší tříletou dcerkou často vracíme. Čtenářům, kteří sem ještě nenašli cestu, vřele doporučuji na rodinný výlet.

Vraťme se do září 1921 a k prezidentské návštěvě. Jak vůbec myšlenka na založení tradice těchto setkání vznikla?

Duchovním otcem je současný primátor statutárního města Olomouce Antonín Staněk, se kterým jsme společně s dalšími přáteli a starostou Velkého Týnce Petrem Hanuškou před lety podobnou akci poprvé zorganizovali. Pak jsme navázali dalšími ročníky a ze setkání se postupně stala tradice, kterou se s panem primátorem snažíme rozvíjet i při našem současném působení ve vedení olomoucké radnice.

Navštívil prezident Osvoboditel při své tehdejší návštěvě Hané i radnici v Olomouci?

Ano, vedle setkání s legionáři, dělnictvem nebo duchovenstvem zavítal i na olomouckou radnici. Zde jej přijímal první český starosta Olomouce Karel Mareše, shodou okolností rovněž sociální demokrat.    

Můžete přiblížit ještě nějakou zajímavost z prezidentské návštěvy v Olomouci?

Zájemce o kulturu by mohlo zajímat, že pan prezident večer 18. září navštívil představení v tehdejším olomouckém Městském divadle. Hrála se tehdy Fibichova Šárka. Byl zde však pouze na první jednání, protože musel odjet do arcibiskupského paláce na slavnostní recepci pořádanou na jeho počest tehdejším arcibiskupem a senátorem Antonínem Cyrilem Stojanem. V programu nechyběla ani přehlídka olomoucké posádky vykonaná 19. září na neředínském letišti v ranních hodinách.

Letos si tedy připomeneme 96 let od této návštěvy. Co jste pro návštěvníky vrchu Hradisko na sobotu 23. září připravili?

Půjde především o pohodové setkání, jehož součástí bude připomenutí tohoto výročí a osobnosti prezidenta Masaryka. Tato akce nikdy nebyla provázena velkými oficialitami. Po úvodní části bude následovat doprovodný program, o který se postará grygovská kapela. Návštěvníci budou moci ochutnat některé regionální potraviny a především posedět na tomto kouzelném místě s výhledem na Týnec a Olomouc se sousedy a přáteli. 

Zdroj: Rozhovor pro Hanácké noviny.

Na Hradisku u Velkého Týnce