Investice do školství je investicí do budoucnosti a našich dětí

Do škol se letos investují značné částky. Nakolik je významná finanční pomoc z  dotačních titulů?

Finanční podpora z dotačních titulů znamená pro mnoho plánovaných akcí zelenou, protože bez vícezdrojového financování by bylo náročné řadu z nich realizovat. Evropské, ale i národní dotace tak napomáhají k realizaci řady smysluplných projektů, které nakonec ocení především žáci našich škol.

Daří se dodržovat harmonogram stavebních prací dle plánu, tak aby se provoz škol narušoval co nejméně?

Bylo vždy samozřejmě naší snahou realizovat velké rekonstrukce, které mohou narušovat provoz škol, během hlavních prázdnin v letních měsících. V posledních letech se nám to daří. Pokud ale jde o rozsáhlejší akce a musí dojít ke stěhování tříd do jiných prostor, vždy komunikujeme s vedením škol i rodiči a snažíme se najít optimální řešení. Samozřejmě bedlivě sledujeme dodržování harmonogramu prací na stavbě, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování termínů.

Pokud ZŠ Komenium přijde o tělocvičnu v historickém sále – má náhradu?

V základní škole Komenium mají k dispozici další tělocvičnu, kterou využívají k hodinám tělesné výchovy. Sál, který je právě rekonstruován, nebyl využíván jako klasická tělocvična. Po dokončení rekonstrukce bude sál sloužit především reprezentačním účelům, ať už školy, nebo zřizovatele.

Zdroj: Olomoucké listy

Ilustrační foto: Filip Žáček s dcerou