Hasiči ve Chválkovicích se dočkají nové zbrojnice

Kapacitně nedostatečná a navíc v nedobrém technickém stavu je současná hasičská zbrojnice ve Chválkovicích. Zdejší hasiči dnes musí parkovat vozidla v provizorních podmínkách s omezeným přístupem, nemají vhodné sociální zázemí ani prostory pro uložení vybavení a materiálu. V zimě jim zamrzají vozidla a ve zbrojnici se nemají kde převlékat. To vše se teď díky úspěšně získané dotaci a výstavbě nové zbrojnice změní. Její základní kámen byl položen v pátek 22. června 2018.

Město na záměru postavit novou zbrojnici pracuje již od roku 2013. Nejprve byla vyloučena možnost rozšíření stávající budovy z roku 1908. Ta totiž stojí v památkovém pásmu, takže ji není možné rozšířit, aby poskytovala hasičům potřebné zázemí. S ohledem na to byla tedy zpracována územní studie společně s návrhem změny územního plánu pro novou zbrojnici. V roce 2014 byla změna územního plánu v lokalitě budoucí zbrojnice schválena, čímž se otevřela možnost samotné realizace. Nová zbrojnice vyroste v blízkosti fotbalového hřiště a místního hřbitova v Olomouci – Chválkovicích v ulici Stejskalova.

Vzhledem k tomu, že chválkovická jednotka patří k těm nejvytíženějším a je zařazena v kategorii JPO II (s dobou výjezdu do 5 minut), bylo možné využít na výstavbu zbrojnice finanční prostředky v rámci Integrovaného regionálního operačního programu EU (IROP). Město tak připravilo území a projektovou dokumentaci včetně projektového záměru budoucí nové zbrojnice. „Díky kvalitně odvedené práci jsme na podzim roku 2017 uspěli s žádostí o získání dotace na stavbu nové zbrojnice a ani ne po roce začínáme se samotnou realizací,“ řekl investiční náměstek primátora Filip Žáček.

Zdroj: www.olomouc.eu

Položení základního kamene chválkovické hasičské zbrojnice