Aktuality

Divadlo
18.08.2018

Prázdninové práce v Moravském divadle už vyhlížejí cílovou rovinku, od září budou mít herci a technici na jevišti nové propadlo a diváci v první řadě více místa pro nohy.

Nedávný kontrolní den umožnil vedení města seznámit se s postupem prací. „Přesvědčili jsme se o tom, že termín...

Vizualizace parkovacího domu
18.08.2018

Myšlenku spojit výstavbu třetí etapy tramvajové trati na Nové Sady s vybudováním přestupního terminálu a velkého parkovacího domu projednala a schválila Rada města Olomouce. Dům, který by měl celkovou kapacitu 231 parkovacích míst, by sloužil návštěvníkům Olomouce, kteří by po zaparkování...

Opravy tramvajových kolejí na ulici Brněnská
10.08.2018

V Olomouci aktuálně probíhají náročné investice do tramvajové tratě na ulici Brněnská, kde jste absolvoval i kontrolní den. Jak práce pokračují?

Troufám si říci, že dobře. Mou prioritou vždy bylo ty investice, které může město ovlivnit, sladit tak, aby měly co nejmenší dopad na občany....

Filip Žáček na návštěvě úpravny vody s prameništěm v Černovíře
09.08.2018

O stav zásob pitné vody a o zásobování Olomouce kvalitní vodou v tropických dnech se zajímali náměstci primátora Filip Žáček a Martin Major. Navštívili také úpravnu vody s prameništěm v Černovíře. Nedostatek vody Olomoučanům bezprostředně nehrozí, zásoby vody jsou ale pod průměrem.

„...

Olomoucké parky jsou naše chlouba
26.07.2018

Chceme-li mít olomoucké parky jako důstojné místo pro pořádání tradičních květinových nebo produktových výstav a místo pro trávení volného času nejen Olomoučanů, ale i návštěvníků našeho města, musíme o ně neustále pečovat. Léta byla jejich „vadou na kráse“ neutěšená podoba mauzolea...

Stránky